Kategori: Rapport

Rapport

Rapport oktober 2021

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte 12 oktober 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson 3 viktiga uppdrag  Koalitionen har definierat 3 viktiga uppdrag som av olika skäl (bl a pandemin) har blivit förskjutna. Dessa är:  Länskliniker – hur ska de se ut, organiseras osv  Akutsjukhus – hur säkra på […]

Rapport

Rapport september 2021

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, nämndmöte den 7 september 2021 Närvarande ledamot: Linnea Nilsson Informationsärenden  Regionala strukturbilder  En databas för infrastrukturen i regionen har tagits fram och förevisades. Databasen bygger på en stor mängd offentlig statistik och databaser och synliggör strukturer över geografiska områden. Syftet är att sätta alla regionens kommuner i ett sammanhang […]

Rapport

Rapport Augusti 2021

Regionstyrelsens sammanträde 17 augusti 2021  Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby  Som brukligt redovisades aktuell information, både generellt och specifikt kopplat till Corona pandemin. Detaljer rörande sjukvård, första utvärdering av sommaren redovisas vidare på FS-nämnden i början på september. Vi fick en överblick över den regionledningens ekonomiska siffror. De stora överskotten ligger inom skatter […]

Rapport

Rapport juni 2021

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 1 juni 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information  Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör  Tydlig nedgång, flera veckor i rad med minskning i provtagning och antal nya fall.  Kring 6 % av de med infektionssymtom är positiva. Total 205000 doser vaccin har givits.  Av dem […]

Rapport

Rapport maj 2021

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö: April och interna koalitionsmöten  April månad har varit intensiv för koalitionsgruppen i TIM, då det är slutspurt av Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) 2021-2025 och startspurt för budgetarbetet 2022. Det har varit flera möten och intensivt knådande. Dessa två dokument har mycket med varandra att göra, där vi tar språng i här […]

Rapport

Rapport april 2021

Parlamentarisk nämnden 26/3 Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen  Alla partier fick lämna sina synpunkter kring dom politiska förutsättningarna för perioden 2022-2026. Detta för att landa i ett förslag som kan gå igenom fullmäktige senare i år. Sammanfattningsvis jobbar vi här principiellt för att skapa mer demokratiska nämnder genom att ge nämndledamöter större möjlighet att läsa på och […]

Rapport

Rapport jan-början av mars 2021

Möte i Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information – Mats Bojestig, sjukvårdsdirektör  Antal nya patienter som skrivs in har minskat något under de senaste veckorna. Det har varit konstant hög belastning på intensivvården. 2-3 patienter har vårdats utanför länet.  Det har varit något färre […]

Rapport

Rapport december 2020

Här kommer rapporter för årets sista möten. Nu tar det planerade politiska arbetet ett juluppehåll. För många av regionens medarbetare blir det dock inte den julledighet man hoppats på. Om inget mirakel sker kommer tyvärr flera medarbetare behöva täcka upp inom covidvården. Det ni kan göra för att avlasta vården är att följa restriktionerna. Handla […]

Rapport

Rapport november 2020

Den här månaden har verkligen präglats av pandemins andra våg, både på våra ordinarie jobb och i den politiska verksamheten. Allt politiskt arbete sker nu digitalt, tom årets sista regionfullmäktige genomfördes digitalt, med halverad styrka.  Nämndmöte Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden, 17 november 2020 Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Informationsärenden:  Aktuell information av hälso- […]