Kategori: Rapport

Rapport

Rapport maj/juni 2023

Nämnd/Sammanträde/Möte: Regionstyrelsen Datum: 9 maj 2023 Närvarande från BA: Martin N-H, Linnéa Nilsson, Sara Wallby Informationärenden: Regionstyrelsen inleddes med information om regionens fastighetsplanering där vi fick information om kommande fastighetsbehov, kommande investeringar och behov av renoveringar och nybyggnationer. Därefter fick styrelsen utbildning av beredskapsenheten om uppdraget som krisledningsnämnd. Vid extraordinära händelser i fredstid kan regioner […]

Rapport

Rapport mars-april 2023

Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård. Nämndsmöte 28 mars 2023 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg-Butler. Kort förmöte med samverkansgruppen hölls innan mötet. Frågor från oppositionen: L ställde vid föregående FS-nämndsmöte en fråga kring hur vårdplatsbristen på Höglandssjukhuset drabbar de mest sköra äldre. Man undrade om det finns möjlighet till direktinläggning […]

Rapport

Rapport mars 2023

Internat ANA 1-2 mars 2023 Närvarande: Madalina Ebbesson, Helen Skogelin Torvaldsson Introduktion, utmaningar, statistik och strukturer Karin Hermansson börjar mötet med introduktion till dagarna och presenterar RJL visioner, värderingar och ledningsstrategier. Det behövs god hushållning för att förverkliga visioner. RJL har kvalitet som strategi och invånarna i fokus. En av utmaningarna är att göra det […]

Rapport

Rapport januari-februari 2023

Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden,  nämndsmöte 24 jan 2023  Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg Butler  Första mötet med nya nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS). Innan mötet fortsatte vi traditionen att ha förmöte med samverkansgruppen 9-12. Vi diskuterade hur vi jobbar tillsammans, preliminärt hur planerna ser ut för budgetarbetet och diskuterar även […]

Rapport

Rapport november-december 2022

Nämndmöte ANA den 16 november 2022 Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson Informationspunkter:  Läget i länet.  Dålig ekonomi. Stigande räntor, inflation, arbetslöshet, sjunkande huspriser, höga energikostnader, brist på rätt kompetens, samtidigt som fler konkurser är att vänta.  Information från folkhögskolorna:  Högt söktryck på Sörängens folkhögskola något mindre på Värnamo folkhögskola. Trots detta har man lyckats att […]

Rapport

Rapport sept-okt 2022

Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM), nämndmöte den 6 september 2022. Närvarande ledamot: Linnéa Nilsson På dagens sammanträde fick vi en positiv månadsrapport som visar att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar och att vi i juli månad låg på nivåer över juli månad 2019. Dvs innan pandemin kom och påverkade kollektivtrafiken i stor utsträckning […]

Rapport

Rapport maj-juni 2022

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 4 maj 2022 Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson Mötet genomfördes på Spira, där vi också fick en guidad tur genom huset. Besök på de olika scenerna och fick veta hur det är tänkt med färgsättning och utsmyckning mm. Allt har en anknytning till vårt län. Vi besökte också klädkammare, […]

Rapport

Rapport mars-april 2022

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Möte den 29 mars 2022 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Frida Aronsson, Martin Malmerfors  Aktuell information – Anette Peterson  Färre som läggs in på sjukhus för covid-19, 15 inlagda, ingen på IVA. Ingen på IVA senaste veckan.   Vecka 11 var det nationell vaccinationsvecka, i huvudsak personer som tog dos […]

Rapport

Rapport februari 2022

Nämndmöte: Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård (FS) 22 februari 2022 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors Vi började med information, först aktuell av Mats Bojestig som presenterade det aktuella Covidläget, vaccinationgrad samt aktuella arbeten som nu har påbörjats (en hel del har pga pandemin varit pausat). Arbeten som nu åter är igång är […]