Kategori: Insändare

Insändare

Politiker ska inte diskutera vårdbehandlingar

Replik på Mia Frisks insändare: Vem företräder BA – egentligen? Precis som KD företräder BA våra länsinvånare, och är arbetsgivare för regionens medarbetare. Som politiker är vår roll att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra verksamheter för att de ska kunna göra bästa möjliga jobb. Detta görs bäst genom att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att […]

Insändare

Att ropa högre gör inte lögner sanna, Mikael Ekvall 

Slutreplik på insändaren ”Bättre tala sanning och ta ansvar för sin politik”, publicerad i Värnamo Nyheter 13/12. Denna slutreplik blev, såvitt vi vet, aldrig publicerad. Tidigare i det här replikskiftet har jag visat på hur det Mikael Ekvall (V) skrivit om Bevara Akutsjukhusen är falsarier. Mikael Ekvall har på detta svarat med en replik där […]

Insändare

Vänsterpartiet

Replik på Mikael Ekvalls insändare, ”Bevara Akutsjukhusen”, Värnamo Nyheter 29/11. Repliken publicerades i Värnamo Nyheter den 10 december under namnet ” Prioriteten i vårt arbete är tydlig”. Bevara Akutsjukhusen har aldrig, så som Mikael Ekvall (V) förvanskar det i sin insändare, utgivit sig för att vara ”politiskt neutrala” – det vore förstås löjligt att som […]

Insändare

För generösa stöd till förtroendevalda

På senaste regionfullmäktige antogs nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Omställningsstödet finns istället för A-kassa då förtroendevalda inte har en anställning med lön utan ett arvode. Bevara akutsjukhusen, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot förslaget. Övriga partier i fullmäktige röstade för. Här är anledningen till att BA röstade emot. Beslutet innebär i korthet att […]

Insändare

Vad får man för en röst på BA? 

BA är inget vanligt parti, som ni kanske märkt. Vi kommer inte med några vallöften – mer än att vi ska göra vårt bästa för att förbättra sjukvården med dom förutsättningar som finns. Vi har ingen ideologi – mer än att vi tycker att sjukvård ska styras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Och vi vill […]

Insändare

Dags att strukturerat främja öppenhetskultur i Region Jönköping

Nyligen presenterades en undersökning från region Västerbotten där nästan hälften av de svarande inte kände till den meddelarfrihet som gäller anställda i offentlig sektor i Sverige1. Det är tyvärr inte bara i Västerbotten offentligt anställda drar sig för att framföra kritik, inom eller utanför organisationen. Var tredje akademiker2 och varannan lärare3 anser att det råder en tystnadskultur […]

Insändare

Perspektiv/replik: Kalla oss vad du vill – vi är här för att göra skillnad

Läs vår insändare som publicerades i SmT 9/8, JP 10/8 och VN 11/8.
”Vi ser med oro på den riktning som utvecklingen tagit, och anser att förändring krävs av hur politiken styr och sköter sjukvårdsfrågorna. Vi tror att den kompetens i sakfrågor och insikt i verksamheten som vi representerar är värdefull vid kommande förändrings- och utvecklingsarbete av regionens hälso- och sjukvård.”