Vi är kliniskt verksam vårdpersonal som är måna om att vården utvecklas men att vi inom professionen måste få vara med i det utvecklingsarbetet. Vi kan bidra med information och kunskap som är värdefull i beslutsprocessen. Insikt i verksamheten är avgörande för att de beslut som tas ang sjukvården ska få önskvärda konsekvenser.

Vi har i flera år känt en oro över hur våra länsdelssjukhus avlövats allt mer. Vi har sett hur personalen arbetar allt hårdare för att verksamheten ska fungera. Vi har sett hur vårdplatserna har minskat. Erfarna medarbetare väljer att lämna sjukhusen för att orka med.

Trots att alla partier i regionfullmäktige säger sig vara för tre akutsjukhus fattas beslut som naggar sjukhusens förmåga att verka som akutsjukhus i kanterna.

Därför har vi grundat ”Bevara akutsjukhusen” . I valet till regionfullmäktige 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat. Nu satsar vi vidare mot valet 2022!

Styrelsen

BA:s styrelse: Pontus Lundgren, Sara Wallby, Martin Nedergaard-Hansen, Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs

Efter årsmötet i mars 2019 består Bevara akutsjukhusens styrelse av nedanstående personer:

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Pontus Lundgren

Ledamot i regionfullmäktige och ledamot av regionstyrelsens arbetsutskott.

Malin Ramlöv

Ledamot i regionfullmäktige och regionen valberedning.

Magnus Bodenäs

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i regionstyrelsen.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.