Vi är kliniskt verksam vårdpersonal som är måna om att vården utvecklas och att vi inom professionen måste få vara med i det utvecklingsarbetet. Vi kan bidra med information och kunskap som är värdefull i beslutsprocessen. Insikt i verksamheten är avgörande för att de beslut som tas ang sjukvården ska få önskvärda konsekvenser.

Vi hade i flera år känt en oro över hur våra länsdelssjukhus avlövades allt mer. Vi hade sett hur personalen arbetade allt hårdare för att verksamheten skulle fungera. Vi hade sett hur vårdplatserna minskade. Erfarna medarbetare valde att lämna sjukhusen för att orka med.

Trots att alla partier i regionfullmäktige sa sig vara för tre akutsjukhus fattades beslut som naggade sjukhusens förmåga att verka som akutsjukhus i kanterna. Därför grundade vi ”Bevara akutsjukhusen”. I valet till regionfullmäktige 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat.

Att värna om våra tre akutsjukhus är långt i från vår enda fråga. Att kunna leverera god vård till alla invånare oavsett var de bor innebär att vi måste vara en attraktiv arbetsgivare, fokusera på att ha motiverade och engagerade medarbetare och samtidigt kunna attrahera nya kollegor. En god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning för våra medarbetare måste vara prioriterat för att vi ska kunna leverera vård av hög kvalitet. Vi måste också kunna prioritera hur de ekonomiska medlen används bäst. Dessutom måste beslut som fattas vara väl underbyggda och vetenskapligt förankrade. Beslut som rör sjukvården ska inte fattas på ideologiska grunder utan baserat på evidens och utifrån risk- och konsekvensanalyser. Beslut som fattas måste också utvärderas. Och det är här som BA kommer in i bilden. Vi är ideologiskt oberoende och arbetar ur ett kunskaps- och faktaperspektiv med målet att utveckla vården på bästa sätt – utan ideologiska sänken.

Nu satsar vi vidare mot valet 2022!

Styrelsen

BA:s styrelse: Pontus Lundgren, Sara Wallby, Martin Nedergaard-Hansen, Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs, ej med på bild: Linnéa Nilsson och Jennie Olsson (suppleant).

Efter årsmötet i april 2022 består Bevara akutsjukhusens styrelse av nedanstående personer:

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Pontus Lundgren

Ledamot i regionfullmäktige och ledamot av regionstyrelsens arbetsutskott.

Malin Ramlöv

Ledamot i regionfullmäktige och regionen valberedning.

Magnus Bodenäs

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i regionstyrelsen.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.

Linnéa Nilsson

Ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, ersättare i regionfullmäktige.