Om oss

 

Vi är kliniskt verksam vårdpersonal som är måna om att vården utvecklas men att vi inom professionen måste få vara med i det utvecklingsarbetet. Vi kan bidra med information och kunskap som är värdefull i beslutsprocessen. Insikt i verksamheten är avgörande för att de beslut som tas ang sjukvården ska få önskvärda konsekvenser.

Vi har i flera år känt en oro över hur våra länsdelssjukhus avlövats allt mer. Vi har sett hur personalen arbetar allt hårdare för att verksamheten ska fungera. Vi har sett hur vårdplatserna har minskat. Erfarna medarbetare väljer att lämna sjukhusen för att orka med.

Trots att alla partier i regionfullmäktige säger sig vara för tre akutsjukhus fattas beslut som naggar sjukhusens förmåga att verka som akutsjukhus i kanterna.

Därför har vi grundat ”Bevara akutsjukhusen” . I valet till regionfullmäktige 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat.

Styrelsen

Efter årsmötet i mars 2019 består Bevara akutsjukhusens styrelse av nedanstående personer:

Martin Nedergaard-Hansen, Eksjö (ordförande)

Pontus Lundgren, Värnamo

Malin Ramlöv, Jönköping

Magnus Bodenäs, Eksjö

Sara Wallby, Eksjö

Kontakt: bevaraakutsjukhusen@gmail.com

Foto: Bevara akutsjukhusen

© 2018 Bevara akutsjukhusen