Nyheter

Rapport

Rapport maj/juni 2023

Nämnd/Sammanträde/Möte: Regionstyrelsen Datum: 9 maj 2023 Närvarande från BA: Martin N-H, Linnéa Nilsson, Sara Wallby Informationärenden: Regionstyrelsen inleddes med information om regionens fastighetsplanering där vi fick information om kommande fastighetsbehov, kommande investeringar och behov av renoveringar och nybyggnationer. Därefter...

Insändare

Politiker ska inte diskutera vårdbehandlingar

Replik på Mia Frisks insändare: Vem företräder BA – egentligen? Precis som KD företräder BA våra länsinvånare, och är arbetsgivare för regionens medarbetare. Som politiker är vår roll att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra verksamheter för att de ska...

Rapport

Rapport mars-april 2023

Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård. Nämndsmöte 28 mars 2023 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg-Butler. Kort förmöte med samverkansgruppen hölls innan mötet. Frågor från oppositionen: L ställde vid föregående FS-nämndsmöte en fråga kring hur...

Rapport

Rapport mars 2023

Internat ANA 1-2 mars 2023 Närvarande: Madalina Ebbesson, Helen Skogelin Torvaldsson Introduktion, utmaningar, statistik och strukturer Karin Hermansson börjar mötet med introduktion till dagarna och presenterar RJL visioner, värderingar och ledningsstrategier. Det behövs god hushållning för att förverkliga visioner....

Rapport

Rapport januari-februari 2023

Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden,  nämndsmöte 24 jan 2023  Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg Butler  Första mötet med nya nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS). Innan mötet fortsatte vi traditionen att ha förmöte med samverkansgruppen 9-12....

Rapport

Rapport november-december 2022

Nämndmöte ANA den 16 november 2022 Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson Informationspunkter:  Läget i länet.  Dålig ekonomi. Stigande räntor, inflation, arbetslöshet, sjunkande huspriser, höga energikostnader, brist på rätt kompetens, samtidigt som fler konkurser är att vänta.  Information från folkhögskolorna: ...

Insändare

Vänsterpartiet

Replik på Mikael Ekvalls insändare, ”Bevara Akutsjukhusen”, Värnamo Nyheter 29/11. Repliken publicerades i Värnamo Nyheter den 10 december under namnet ” Prioriteten i vårt arbete är tydlig”. Bevara Akutsjukhusen har aldrig, så som Mikael Ekvall (V) förvanskar det i...