Nyheter

Rapport

Rapport oktober 2021

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte 12 oktober 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson 3 viktiga uppdrag  Koalitionen har definierat 3 viktiga uppdrag som av olika skäl (bl a pandemin) har blivit förskjutna....

Rapport

Rapport september 2021

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, nämndmöte den 7 september 2021 Närvarande ledamot: Linnea Nilsson Informationsärenden  Regionala strukturbilder  En databas för infrastrukturen i regionen har tagits fram och förevisades. Databasen bygger på en stor mängd offentlig statistik och databaser...

Rapport

Rapport Augusti 2021

Regionstyrelsens sammanträde 17 augusti 2021  Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby  Som brukligt redovisades aktuell information, både generellt och specifikt kopplat till Corona pandemin. Detaljer rörande sjukvård, första utvärdering av sommaren redovisas vidare på FS-nämnden i början på...

Rapport

Rapport juni 2021

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 1 juni 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information  Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör  Tydlig nedgång, flera veckor i rad med minskning i provtagning och antal nya fall.  Kring...

Rapport

Rapport maj 2021

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö: April och interna koalitionsmöten  April månad har varit intensiv för koalitionsgruppen i TIM, då det är slutspurt av Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) 2021-2025 och startspurt för budgetarbetet 2022. Det har varit flera möten och intensivt...

Rapport

Rapport april 2021

Parlamentarisk nämnden 26/3 Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen  Alla partier fick lämna sina synpunkter kring dom politiska förutsättningarna för perioden 2022-2026. Detta för att landa i ett förslag som kan gå igenom fullmäktige senare i år. Sammanfattningsvis jobbar vi här principiellt...

Rapport

Rapport jan-början av mars 2021

Möte i Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information – Mats Bojestig, sjukvårdsdirektör  Antal nya patienter som skrivs in har minskat något under de senaste veckorna. Det har varit...

Vår politik

BA – Vår politik i praktiken

Det händer att vi får kommentarer som på olika sätt vill göra gällande att vi inte lever upp till våra vallöften, att vi inte gör tillräckligt och att vi reagerar för sent. Det är synd att det upplevs så eftersom vår bild av vårt politiska arbete ser annorlunda...