Bevara akutsjukhusen

Vi finns på facebook och instagram

För kontakt gällande allmänna frågor respektive medlemsfrågor
info@bevaraakutsjukhusen.se
medlem@bevaraakutsjukhusen.se

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Frida Aronson

Ledamot i regionfullmäktige och ledamot i parlamentariska nämnden.

Magnus Bodenäs

Ledamot i regionfullmäktige. Ersättare i regionstyrelsen.

Linda Gerdin

Ledamot i regionfullmäktige och nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Mats Hoppe

Ledamot i revisionen

Pontus Lundgren

Ledamot i regionfullmäktige och ledamot av regionstyrelsens arbetsutskott.

Martin Malmerfors

Ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Linnéa Nilsson

Ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, ersättare i regionfullmäktige.

Malin Ramlöv

Ledamot i regionfullmäktige och regionen valberedning.

Helen Skogelin Torvaldsson

Ledamot i regionfullmäktige och i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.