Rapport från BA’s arbete, januari 2019

Rapport från BA’s arbete, januari 2019

Under förra veckan drog vårt politiska arbete igång på allvar och de tre större nämnderna hade sina första möten. Parallellt med detta har arbetet i koalitionen kommit igång och partiföreträdarna träffas regelbundet för att gå igenom kommande ärenden och skapa en...