”Tillsammans kan vi visa vägen till en ännu bättre sjukvård”

Vi är ett parti som bildats av kliniskt verksam sjukvårdspersonal, och som brinner för att säkra en högkvalitativ vård för alla i Region Jönköping!

Tack vare vår unika sammansättning med bred representation ur hela vårdkedjan har vi den insikt och kunskap som krävs för att ta ansvar för sjukvårdspolitiken.

Vi är ideologiskt oberoende och arbetar ur ett kunskaps- och faktaperspektiv med målet att utveckla vården på bästa sätt – utan ideologiska sänken.

Efter en mandatperiod i regionfullmäktige är vi övertygade om att Bevara akutsjukhusen har gjort skillnad, men vi är inte klara än! Därför ställer vi upp i valet till regionfullmäktige den 11 september.