”Vården är i ständig förändring, likaså förutsättningarna för verksamheten.”

Utmaningarna är bland annat personalförsörjning, en åldrande befolkning med ökande behov av vård, och ökade kostnader i vården som följd av ökade möjligheter till behandling. Klart är att vi inte kan fortsätta med samma arbetssätt och samma resursfördelning, om vi ska kunna möta och hantera dessa utmaningar.
Vi är en ideell politisk förening verksam inom Region Jönköpings län.

Vid valet 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat i regionfullmäktige. Nu siktar vi vidare mot valet 2022!