Rapport från BA:s arbete under mars-april 2019

Rapport från BA:s arbete under mars-april 2019

Här presenterar vi nu de möten som vi deltagit i sen sist. Förutom sedvanliga nämndmöten har vi också deltagit i ett möte med patientföreningarna samt haft ett regionfullmäktige. Har ni några frågor om innehållet eller om det arbete vi gör så är ni välkomna att...
Rapport från BA’s arbete, januari 2019

Rapport från BA’s arbete, januari 2019

Under förra veckan drog vårt politiska arbete igång på allvar och de tre större nämnderna hade sina första möten. Parallellt med detta har arbetet i koalitionen kommit igång och partiföreträdarna träffas regelbundet för att gå igenom kommande ärenden och skapa en...
Rapport från regionfullmäktige 6 november 2018

Rapport från regionfullmäktige 6 november 2018

6 november var det dags för det nya regionfullmäktiges första sammanträde. Gruppledarna hade tillsammans i förväg beslutat att plocka ut budgeten och skattesatsen till ett eget separat möte senare i november, eftersom regionens framtida styre inte är färdigförhandlad....