Rapport november & december 2019

Sammanfattning av nämndmöte med Parlamentariska nämnden 15 november 2019 Närvarande: Frida Aronsson Vid mötet för Parlamentariska Nämnden som hölls i november kom regionrevisionen på besök. Regionrevisionen besöker alla nämnder för att se hur nämnden är strukturerad...

Ang parkeringsavgifterna på Ryhov

Många anställda på Ryhov är besvikna över planerna att införa parkeringsavgifter, det förstår vi. Var än nivån på avgiften hamnar blir det mindre pengar över till annat för de som behöver ta bilen, oavsett om orsaken är familjeskäl, dåliga kommunikationer eller...

”Hur går det med politiken, BA?”

Snart har det gått ett år sedan Bevara Akutsjukhusen fick förtroendet av väljarna att ta plats i Regionfullmäktige, för att driva en sjukvårdspolitik baserad på insikt och evidens. Det kan därför vara på sin plats att ge en lägesrapport, och beskriva hur vår...

Sommarsituationen

I Sverige är det alltid en utmaning att lösa semestrarna för fast anställda inom vården. Detta gäller också i vår region. För oss försvåras situationen av två viktiga faktorer, dels att det finns vakanta platser för sjuksköterskor och barnmorskor under hela året och...