Rapport januari & februari 2020

FS-nämnden Regionens hus 21 januari 2020  Närvarade: Martin Malmerfors, Martin Nedergaard-Hansen och Linda Gerdin  (Har du åsikter om nämndens arbete får ni gärna kontakta linda@bevaraakutsjukhusen.se) Som vanligt hade koalitionen förmöte på förmiddagen och...

900 miljoner – Vad händer med pengarna?

De senaste veckorna har det skrivits en del i media om regionens höga resultat, plus 900 miljoner. Ibland beskrivs det närmast som ett problem. Varför visar regionen överhuvudtaget ett positivt resultat innan avskrivningar och investeringar? Jag är dock inte så...

Budget 2020

Igår lade koalitionen fram vårt gemensamma förslag till budget 2020. Budgeten omfattar hela regionens arbete, där hälso- och sjukvården står för knappt 90% av verksamheten. Vi började med att kostnadsuppräkna alla verksamheters budgetramar, med ca 2,7%. Detta för att...

Rapport från BA’s arbete våren 2019

Här nedan presenterar vi några av de möten vi varit på sedan förra Regionfullmäktige i april. Mycket av arbetet har handlat om den nya budgeten som ska beslutas om senare i år. Nu tar vi lite sommarledighet från det politiska uppdragen. Vi hörs igen i höst! ANA...
Våra ledamöter i regionstyrelsen och nämnder

Våra ledamöter i regionstyrelsen och nämnder

Efter gårdagens extrainsatta regionfullmäktigemöte kan vi nu presentera hur Bevara akutsjukhusen kommer vara representerade i Regionstyrelse och nämnder under kommande mandatperiod. De påbörjar sitt arbete 1 januari. Vi är glada över att vi fått gehör för våra...
Koalition för Region Jönköpings län

Koalition för Region Jönköpings län

Inför valet var BA:s mål att inte höja skattesatsen i Regionen. Trots detta röstade vi under tisdagens fullmäktigesammanträde den 27/11 för en höjning av skatten från 11,26 till 11,76. Fortsatt är det så att vi inte bedömer den politik vi vill föra som...