Rapport september 2020

Sammanfattning nämndmöte Parlamentarisk nämnd 2 september 2020 Närvarande ledamot: Frida Aronsson Under hösten påbörjas det mer intensiva arbetet med att fila och vrida på den politiska organisationen för att optimera den för mandatperioden 2022-2026 och mötet den 2...

Rapport augusti 2020

Nu har det politiska arbetet dragit igång igen efter sommaruppehållet. Vi har haft två möten som vi refererar ifrån nedan. Ett beslut, som fattades redan sent i våras men som först nu blivit mer offentligt känt, som rönt stor uppmärksamhet senaste tiden är den kring...

Tillsammans i utmanande tider

Vi har sett, hört och förstått att många av våra medarbetare har en väldigt tuff situation i samband med den nu pågående Covid-19-pandemin. Många medarbetare har fått jobba mer, med andra arbetsuppgifter och under betydligt mer utsatt arbetsmiljö än tidigare. Efter en...

Rapport mars-april 2020

Regionpolitiken påverkas, precis som övriga landet, av den pågående Covid-19-pandemin. En del av regionens politiska verksamhet går på sparlåga medan mycket måste fortsätta pågå, om än i något neddragen version. Vi vill här rapportera om de möten som varit, inklusive...