Tillsammans i utmanande tider

Vi har sett, hört och förstått att många av våra medarbetare har en väldigt tuff situation i samband med den nu pågående Covid-19-pandemin. Många medarbetare har fått jobba mer, med andra arbetsuppgifter och under betydligt mer utsatt arbetsmiljö än tidigare. Efter en...

Rapport mars-april 2020

Regionpolitiken påverkas, precis som övriga landet, av den pågående Covid-19-pandemin. En del av regionens politiska verksamhet går på sparlåga medan mycket måste fortsätta pågå, om än i något neddragen version. Vi vill här rapportera om de möten som varit, inklusive...

Rapport januari & februari 2020

FS-nämnden Regionens hus 21 januari 2020  Närvarade: Martin Malmerfors, Martin Nedergaard-Hansen och Linda Gerdin  (Har du åsikter om nämndens arbete får ni gärna kontakta linda@bevaraakutsjukhusen.se) Som vanligt hade koalitionen förmöte på förmiddagen och...

Rapport november & december 2019

Sammanfattning av nämndmöte med Parlamentariska nämnden 15 november 2019 Närvarande: Frida Aronsson Vid mötet för Parlamentariska Nämnden som hölls i november kom regionrevisionen på besök. Regionrevisionen besöker alla nämnder för att se hur nämnden är strukturerad...