Med insikt i vården

Sjukvården är i ständig förändring, likaså förutsättningarna för verksamheten.

Utmaningarna är bland annat personalförsörjning, en åldrande befolkning med ökande behov av vård, och ökade kostnader i vården som följd av ökade möjligheter till behandling. Klart är att vi inte kan fortsätta med samma arbetssätt och samma resursfördelning, om vi ska kunna möta och hantera dessa utmaningar.

Vi är en ideell politisk förening verksam inom Region Jönköpings län. Vid valet 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat i regionfullmäktige.

Så tycker vi!

Vårt fokus är hur förändringsarbete ska genomföras på bästa sätt

Det här är vi!

Vi är kliniskt verksam vårdpersonal som är måna om vårdens utveckling

Engagera dig!

Vill du bli medlem i vårt parti eller på annat sätt stödja vårt arbete?

Nytt från Bevara Akutsjukhusen

Rapport från BA:s arbete under mars-april 2019

Här presenterar vi nu de möten som vi deltagit i sen sist. Förutom sedvanliga nämndmöten har vi också deltagit i ett möte med patientföreningarna samt haft ett regionfullmäktige. Har ni några frågor om innehållet eller om det arbete vi gör så är ni välkomna att kontakta oss på info@bevaraakutsjukhusen.se

Rapport från BA’s arbete under februari-mars 2019

Under slutet av februari hade samtliga nämnder möten i internatform. Dessutom träffades koalitionens ledamöter för att tillsammans diskutera politik och kommande frågor. I början av mars hade sedan regionstyrelsen ett möte. I mitten av mars hade BA årsmöte. Vi vill här rapportera från dessa möten.

Kontakt: bevaraakutsjukhusen@gmail.com
Foto: Johan Wallström och Bevara akutsjukhusen
© 2018 Bevara akutsjukhusen